ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 25 ก.พ. 2566 6:00 น.26 ก.พ. 2566 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 31 ต.ค. 2565 6:00 น.13 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา31 ต.ค. 2565 6:00 น.13 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา31 ต.ค. 2565 6:00 น.13 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา31 ต.ค. 2565 6:00 น.13 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร
 • 25 ก.พ. 2566 6:00 น.11 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา26 ก.พ. 2566 6:00 น.11 มี.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา4 ม.ค. 2566 6:00 น.18 ม.ค. 2566 23:59 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา1 มี.ค. 2566 6:00 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 125 ก.พ. 2566 6:00 น.26 ก.พ. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 231 ต.ค. 2565 6:00 น.13 พ.ย. 2565 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5101-5111 โทรสาร 02-6755313