ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 16 พ.ย. 2564 6:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 16 พ.ย. 2564 6:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา16 พ.ย. 2564 6:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา16 พ.ย. 2564 6:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 พ.ย. 2564 6:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
 • นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร
 • 16 พ.ย. 2564 6:00 น.31 ม.ค. 2565 0:00 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา16 พ.ย. 2564 6:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา9 ม.ค. 2565 6:00 น.21 ม.ค. 2565 0:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา23 ม.ค. 2565 0:00 น.30 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  ชั้นปี 116 พ.ย. 2564 6:00 น.30 พ.ย. 2564 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313