ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 14 ก.ย. 2563 6:00 น.25 ก.ย. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 24 ส.ค. 2563 6:00 น.6 ก.ย. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 ส.ค. 2563 6:00 น.6 ก.ย. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา24 ส.ค. 2563 6:00 น.6 ก.ย. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 ส.ค. 2563 6:00 น.6 ก.ย. 2563 0:00 น.
 • นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร
 • 15 ส.ค. 2563 6:00 น.15 ต.ค. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา20 ก.ย. 2563 6:00 น.27 ก.ย. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา15 ส.ค. 2563 6:00 น.23 ส.ค. 2563 0:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา7 ส.ค. 2563 0:00 น.25 ม.ค. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 114 ก.ย. 2563 6:00 น.23 ก.ย. 2563 0:00 น.
    -  ชั้นปี 214 ก.ย. 2563 6:00 น.25 ก.ย. 2563 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313