ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 18 ธ.ค. 2563 6:00 น.19 ธ.ค. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 18 ธ.ค. 2563 6:00 น.19 ธ.ค. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 ธ.ค. 2563 6:00 น.19 ธ.ค. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา18 ธ.ค. 2563 6:00 น.19 ธ.ค. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 ธ.ค. 2563 6:00 น.19 ธ.ค. 2563 0:00 น.
 • นักศึกษาชำระเงินโดยผ่านธนาคาร
 • 18 ธ.ค. 2563 6:00 น.8 ม.ค. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา18 ธ.ค. 2563 6:00 น.8 ม.ค. 2564 0:00 น.
    -  ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา18 ธ.ค. 2563 6:00 น.8 ม.ค. 2564 0:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา23 ม.ค. 2564 0:00 น.1 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  ชั้นปี 118 ธ.ค. 2563 6:00 น.19 ธ.ค. 2563 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล email : reg@slc.ac.th โทรศัพท์ 02-6755304 – 12 ต่อ 5100-5101 โทรสาร 02-6755313